ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΑΤΣΗ ΣΤΟΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ"

Κεντρική διάθεση - Παραγγελίες

Κεντρική διάθεση:
Πρεσβ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ
441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ
τηλ. 26550-22788
__________________________________
Επίσης μπορείτε να παραγγείλετε βιβλία μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου
γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας, τη Διεύθυνση, τον αριθμό και τους τίτλους των βιβλίων που θέλετε
και θα σας σταλούν με Αντικαταβολή των ΕΛΤΑ


Ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ θὰ σώση τὴν Ἑλλάδα

Ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ θὰ σώση τὴν Ἑλλάδα
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Ο ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ καί ἐπιπόλαιος λόγος καθημερινά καταπονεῖ τούς Ἕλληνες, παράλληλα μέ τή φοβερή οἰκονομική κρίση. Ἡ τηλεόραση, τό ραδιόφωνο καί οἱ ἐφημερίδες φιλοξενοῦν ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἀναλύουν καί «λύνουν» ὅλοι τά προβλήματα τῆς πατρίδας μας. Στή θεωρία πᾶμε καλά! Ὅλοι ἔχουν στό νοῦ τους τή λύση γιά τό κάθε πρόβλημα καί τή διατυπώνουν μέ μεγάλη εὐκολία, ἀλλά καί προθυμία, προκειμένου νά προβληθοῦν στό λαό καί νά ἀποσπάσουν στήν κατάλληλη στιγμή τήν ψῆφο του. Κανένας ἀπό τούς μονολογοῦντες, ἀλλά καί τούς συνομιλοῦντες, δέν δηλώνει ἀδυναμία στό νά βρεῖ κάποια λύση. Ὅλοι τά ξέρουν ὅλα! Ὅλοι εἶναι κατάλληλοι γιά ὅλα! Ὅλοι μποροῦν νά «σώσουν» τή χώρα! Μάταια κοπιάζω πολλές φορές νά καταγράψω καί νά καταμετρήσω τίς λύσεις πού προτείνουν. Γιά κάθε πρόβλημα ἔχουμε πολλές λύσεις, ἐνῶ μία εἶναι ἡ ἄριστη λύση.
Τό γεγονός αὐτό φανερώνει ὅτι οἱ πολιτικοί μας καί οἱ πολιτικολογοῦντες δέν ἔχουν γνώση καί σοφία, δέν ἔχουν στέρεη κρίση καί προπαντός ἀγαθή προαίρεση. Γι᾿ αὐτό καί ἡ πατρίδα πηγαίνει ἀπό τό κακό στό χειρότερο. Μᾶς λείπουν οἱ φωτισμένοι ἡγέτες πού θά ἐργάζονται μέ ἀποφασιστικότητα καί ζῆλο γιά τό καλό τοῦ τόπου. Λείπουν οἱ ἡγέτες μέ ὅραμα καί ἠθικές ἀξίες πού θά ἐργάζονται χωρίς νά δημαγωγοῦν καί νά ὑπολογίζουν τήν ἑπόμενη ἐπανεκλογή τους. Θεωρῶ ἀδιανόητο νά δεχτῶ ὅτι μπορεῖ ἕνας ἡγέτης νά ἔχει ὅραμα γιά τήν πατρίδα καί τόλμη νά τό ὑλοποιήσει καί ἀπό τήν ἄλλη νά εἶναι ἀνήθικος καί διεστραμμένος χαρακτήρας. Καί ὅμως! Στήν συντριπτική πλειοψηφία αὐτοί πού ἀσχολοῦνται μέ τήν πολιτική καί τά κοινά εἶναι ἀδειανοί πνευματικά. Εἶναι κύμβαλα ἀλαλάζοντα. Μοναδική τους ἔγνοια ἡ ἐκλογική τους ἐπιτυχία, γιά νά ἱκανοποιήσουν τή φιλοδοξία τους, ἀλλά καί τή φιλοχρηματία τους.
Ἡ πατρίδα ἀντιμετωπίζει πολλά προβλήματα καί οἱ ἄνθρωποι βυθίζονται στή δυστυχία. Αὐτό μᾶς κάνει νά ἀναρωτηθοῦμε. Ἆραγε, ἡ Ἑλλάδα θά μπορέσει νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν κακοδαιμονία, τήν ἀδικία καί τήν ἄγρια ἐκμετάλλευση; Θά μπορέσει «νά κρατηθεῖ ὄρθια πάνω στά ἱστορικά της βράχια;». Ὑπάρχουν δυνάμεις γι᾿ αὐτό; Τήν ἀπάντηση ἔδωσε πρό δεκαετιῶν ὁ ἀείμνηστος ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης, πού τόνιζε ὅτι ἡ Ἑλλάδα θά κρατηθεῖ ὄρθια μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία «ἐπιτρέπει θύελλες καί καταιγίδες γιά νά τήν ἀναδείξει ἀκόμα μιά φορά καί νά καταισχύνει ὅσους μισοῦν τήν ἀλήθεια καί τό φῶς. Παρομοίαζε μάλιστα τήν Ἑλλάδα μέ πλοῖο πού ταξιδεύει ἀνάμεσα στά κύματα ἀλλά ποτέ δέν καταποντίζεται. «Ἡ Ἑλλάδα δέν θά καταστραφεῖ. Ἔχει σημαία τό σταυρό, πηδάλιο τό Εὐαγγέλιο, πυξίδα τήν ἁγνή της συνείδηση, ἄγκυρα τήν ἐλπίδα, πολικό ἀστέρα τίς θυσίες τῶν ἀναρίθμητων μαρτύρων, κυβερνήτη τό Χριστό. Ὁ Κύριος εἶναι μαζί της. Ὅταν φαίνεται νά καταποντίζεται, Ἐκεῖνος ἐκτείνει τόν βραχίονά του τόν ἰσχυρό καί μᾶς ἐμψυχώνει φωνάζοντας Ἕλληνες “θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμί μή φοβεῖσθε”». Παράλληλα προέτρεπε ὅλους τούς Ἕλληνες σέ πνευματική κινητοποίηση: «Ἀδελφοί! Τό πλοῖο τῆς Ἑλλάδος ἐξακολουθεῖ νά κλυδωνίζεται. Μέσα σ᾿ αὐτό εἴμαστε ὅλοι. Τέτοιες ὧρες ποιός θά μείνει ἀναίσθητος. Ὅταν τό πλοῖο κινδυνεύει, ἀπό τόν πλοίαρχο μέχρι τόν τελευταῖο ναύτη ὅλοι ἀγωνίζονται γιά τή σωτηρία του. Ὅλοι ἄς κοπιάσουμε, ἄς ἀγρυπνήσουμε γιά τήν πατρίδα. Ταυτοχρόνως νά χρησιμοποιοῦμε τόν ἀσύρματο τῆς προσευχῆς μέ τό σῆμα “Κύριε, σῶσόν με!”».

Ορθόδοξος Τύπος, 19/9/2014