ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΑΤΣΗ ΣΤΟΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ"

Κεντρική διάθεση - Παραγγελίες

Κεντρική διάθεση:
Πρεσβ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ
441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ
τηλ. 26550-22788
__________________________________
Επίσης μπορείτε να παραγγείλετε βιβλία μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου
γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας, τη Διεύθυνση, τον αριθμό και τους τίτλους των βιβλίων που θέλετε
και θα σας σταλούν με Αντικαταβολή των ΕΛΤΑ


Ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ στοχεύουν στήν ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν» χωρίς νά πολυσκέφτονται ὅτι κάτι τέτοιο εἶναι σχεδόν ἀδύνατο, ὅσο οἱ ἑτερόδοξοι ἐμμένουν στίς αἱρετικές τους διδασκαλίες. Αὐτοί ὅμως ἐπιμένουν καί προσπαθοῦν μέ τή διατύπωση πολλῶν θεωριῶν νά ξεπεράσουν τά ἐμπόδια καί νά ἀμβλύνουν τίς δογματικές διαφορές. Τελικά ὅλες οἱ προσπάθειες καταλήγουν σέ ναυάγιο, γιατί δέν ὑπάρχει ἁγνή πρόθεση καί πραγματική μετάνοια.

«Ἐν κρυπτῷ»

«ν κρυπτ»
Το πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Ο ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ χριστιανός ργάζεται πάντα «ν κρυπτ» κα ποφεύγει τν προβολή κα τν παινο τν νθρώπων. νοχλεται πό τ εμεν σχόλια κα ποστρέφει τ πρόσωπό του πό τος διοτελες γκωμιαστές του. Τν τακτική ατή δν πιλέγουν λοι ο νθρωποι. Θ λεγα τι ο περισσότεροι ζον κα δραστηριοποιονται, γι ν προβάλλονται. Δυστυχς κα στος κληρικούς πάρχει ατή τάση. Στν ποχή μας μάλιστα χει κορυφωθε, γιατί τν νισχύουν κα τ μέσα τς πικοινωνίας, πως τηλεόραση, τ διαδίκτυο, τύπος, τ ραδιόφωνο κ.λπ. μως λες ο κδηλώσεις τν φιλόδοξων νθρώπων ρχονται σ πλήρη ντίθεση μ τ σα τονίζει Χριστός στν πί το ρους μιλία του: «Ν προσέχετε τν λεημοσύνη σας, ν μ γίνεται μπροστά στος νθρώπους, γι ν σς πιδοκιμάσουν. λλις, μ περιμένετε νταμοιβή πό τν οράνιο Πατέρα σας.

Παραδοσιακοί καί ὄχι νεωτερισταί

Παραδοσιακοί καί χι νεωτερισταί
Το πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΥΠΑΡΧΟΥΝ κληρικοί κα λαϊκοί, ο ποοι πιστεύουν τι μ νέες δέες, μ ριζικές ναθεωρήσεις τς παράδοσης κα κσυγχρονισμούς σπολλούς τομες, θ προσελκύσουν τος νθρώπους στν κκλησία κα θ τος πείσουν ν λλάξουν τρόπο ζως, κολουθώντας τς ντολές το Εαγγελίου. Ξεχνον μως τος γίους, ο ποοι δρασαν θεοφιλς κα ντιμετώπισαν μεγαλύτερα κα δυσκολότερα προβλήματα, χωρίς νεναι ντιπαραδοσιακοί κα κσυγχρονιστές.
Ο νεωτεριστές στερον σ δύο πράγματα. Τ πρτο εναι λλειψη θους. Ζητον πό τος λλους ατά πο ο διοι περιφρονον στν προσωπική τους ζωή. Μ προκλητικό τρόπο διδάσκουν χωρίς ν διδάσκονται. Κατεβαίνουν πολύ χαμηλά, στ πίπεδο τς μαρτωλς ζως τν νθρώπων, τος δικαιολογον χωρίς ν τος φυπνίζουν πνευματικά κα ν τος δηγον στ μετάνοια.

Ἀπέναντι εἰς τήν δυστυχίαν τῶν ἀδελφῶν

πέναντι ες τήν δυστυχίαν τν δελφν
Το πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ πολύ συχνά ντιμετωπίζουν δυσάρεστες καταστάσεις, σωτερικές κα ξωτερικές, ο ποες τος πικραίνουν κα τος δηγον στν κατάθλιψη, κάτι πο εναι πολύ νησυχητικό. Πολλές φορς καταφεύγουν κα σ εδικούς πιστήμονες, λλά κα σ νθρώπους μφιβόλου καταρτίσεως κα κανότητος. Τ ποτελέσματα εναι συνήθως πενιχρά κα διαρκον λίγο. Τ πράγματα θ ταν καλύτερα, άν πρχε ναφορά στ Θεό.
δυστυχα στς μρες μας εναι ερέως διαδεδομένη κα δν φείλεται μόνο στν λλειψη λικν γαθν.

Ἔργον ταπεινὸν καὶ ἀθόρυβον

Ἔργον ταπεινὸν καὶ ἀθόρυβον
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΟΛΟΙ οἱ κοσμικοί ἄνθρωποι θέλουν νά ἔχουν καλό ὄνομα στήν κοινωνία. Αἰσθάνονται ἰδιαίτερη εὐχαρίστηση, ὅταν οἱ ἄλλοι μιλοῦν ἐπαινετικά γι᾿ αὐτούς. Μένουν ἀδιάφοροι ἄν οἱ ἔπαινοι δέν ἀνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα ἤ ἄν οἱ ἐπαινοῦντες εἶναι παραπλανημένοι ἀπό τή δική τους ὑποκρισία. Ἡ φήμη τούς ἐνδιαφέρει καί πάνω σέ αὐτή ἐπενδύουν, προκειμένου νά πετύχουν στά ὅποια σχέδια τους, τά ὁποῖα συνήθως δέν ἔχουν πνευματικό περιεχόμενο, ἀλλ᾿ ἀντίθετα ἀποβλέπουν στήν ἐκμετάλλευση τῶν συνανθρώπων τους.

Ἀπέναντι εἰς τὴν δυστυχίαν τῶν ἀδελφῶν

Ἀπέναντι εἰς τὴν δυστυχίαν τῶν ἀδελφῶν
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ πολύ συχνά ἀντιμετωπίζουν δυσάρεστες καταστάσεις, ἐσωτερικές καί ἐξωτερικές, οἱ ὁποῖες τούς πικραίνουν καί τούς ὁδηγοῦν στήν κατάθλιψη, κάτι πού εἶναι πολύ ἀνησυχητικό. Πολλές φορές καταφεύγουν καί σέ εἰδικούς ἐπιστήμονες, ἀλλά καί σέ ἀνθρώπους ἀμφιβόλου καταρτίσεως καί ἱκανότητος. Τά ἀποτελέσματα εἶναι συνήθως πενιχρά καί διαρκοῦν λίγο. Τά πράγματα θά ἦταν καλύτερα, ἐάν ὑπῆρχε ἀναφορά στό Θεό.
Ἡ δυστυχία στίς μέρες μας εἶναι εὐρέως διαδεδομένη καί δέν ὀφείλεται μόνο στήν ἔλλειψη ὑλικῶν ἀγαθῶν. Δυστυχεῖς δέν εἶναι μόνο οἱ φτωχοί. Εἶναι καί οἱ πλούσιοι. Θά ἔλεγα ὅτι οἱ δεύτεροι σέ μεγαλύτερο βαθμό. Οἱ χριστιανοί πρέπει νά δείχνουν ἐνδιαφέρον καί ἔμπρακτη ἀγάπη πρός τούς ἀδελφούς τους μέ διάκριση, ἀποφεύγοντας ἐπιπόλαιες κρίσεις καί ἐξηγήσεις γιά τή δυστυχία τους. Τό παράδειγμα μᾶς τό ἔχουν δώσει οἱ μεγάλοι Γέροντες, οἱ ὁποῖοι κυριολεκτικά θυσιάστηκαν προσφέροντας στούς δυστυχεῖς ἀδελφούς ὅ,τι εἶχαν καί δέν εἶχαν. Καί ἦταν πολλοί αὐτοί. Κατά ἑκατοντάδες κατέφευγαν καθημερινά στά ταπεινά κελιά τους γιά νά πάρουν τήν εὐχή τους καί νά τούς ἐμπιστευθοῦν τά προβλήματα πού τούς ἀπασχολοῦσαν.

Διεκπεραιωταὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ

Διεκπεραιωταὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΣΤΑ περισσότερα ἔργα τῶν ἀνθρώπων πρωτεύοντα ρόλο παίζει τό φοβερό πάθος τῆς ὑπερηφάνειας. Δραστηριοποιοῦνται οἱ ἄνθρωποι γιά νά ἱκανοποιήσουν τό «ἐγώ» τους. Νά δείχνουν τά ἔργα τους καί νά χαίρονται. Νά τούς ἐπαινεῖ ὁ κόσμος καί αὐτοί νά καμαρώνουν. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού πολλά γίνονται ὄχι γιά νά καλύψουν ἀνάγκες, ἀλλά γιά νά ἐντυπωσιάσουν ἐκείνους πού τά παρακολουθοῦν.
Ἔτσι κινοῦνται οἱ κοσμικοί, χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτι καί στούς χριστιανούς δέν παρατηρεῖται τό φαινόμενο. Ἀκόμα καί στούς μοναχούς βλέπουμε ἔργα ματαιοδοξίας. Χτίζουν περίτεχνα καί ἐντυπωσιακά μοναστήρια, ἀδιαφορώντας γιά τούς ἀδελφούς τους πού εἶναι φτωχοί καί δέν ἔχουν οὔτε τά στοιχειώδη τῆς ζωῆς. Σέ τελευταία ἀνάλυση τά ἔργα τους εἶναι γιά τά μάτια τοῦ κόσμου καί ὄχι γιά τίς δικές τους ἀνάγκες.

«Ὁ Χριστὸς εἶναι νέα Ζωή»

« Χριστς εναι νέα Ζωή»
Το πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ πρέπει ν ποδεχτον νεπιφύλακτα τ διαπίστωση το γίου Πορφυρίου το Καυσοκαλυβίτη τι « Χριστός εναι νέα ζωή. Χριστός εναι τ πν. Εναι χαρά, εναι ζωή, εναι τ φς, τ φς τ ληθινόν, πο κάνει τν νθρωπο ν χαίρεται, ν πετάει, ν τ βλέπει λα, ν τος βλέπει λους, ν πονάει γιά ὅλους, ν τος θέλει λους μαζί του, λους κοντά στ Χριστό». Τότε θ εναι μακάριοι, γιατί θ χουν βρε τ μεγαλύτερο θησαυρό πού πάρχει πάνω στή γ, ποος, χωρίς ν μειωθε ξία του, μπορε νγίνει κτμα το καθενός.

Ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ἀγάπη

πρς τν Θεν γάπη
Το πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ συχνά προβληματίζονται γι πολλά πνευματικά θέματα κα ρωτον τος Γέροντες, γι ν πάρουν παντήσεις σύμφωνες μ τ θέλημα το Θεο. Ατό δείχνει τι μπιστεύονται τν πνευματική τους μπειρία, ποία, πως λοι γνωρίζουμε, δν πάρχει σ λους τος κληρικούς.
Κάποτε ρώτησε τν γιο Πορφύριο τν Καυσοκαλυβίτη να πνευματικό του τέκνο πς πρέπει ν εναι πρς τν Θεόν γάπη τν χριστιανν κι κενος πάντησε μ σαφήνεια, χρησιμοποιώντας κα να παράδειγμα: « γάπη μας πρς τν Θεόν πρέπει ν εναι πάρα πολύ μεγάλη κα χωρίς ν πάρχει καμία διάσπαση σ λλα πράγματα. Σο φέρνω σν παράδειγμα τ ξς: νθρωπος μοιάζει ν χει ντός του μι μπαταρία μέ ὁρισμένη νέργεια. ταν ατή τν νέργεια τν ξοδεύει σ λλα διάφορα πράγματα κτός τς γάπης πρς τ Θεόν, νέργεια πο πομένει μέσα του γι᾿ Ατόν εναι λάχιστη κα σως πολλές φορές μηδαμινή. ταν μως διαθέτουμε λη μας τν νέργεια πρς τν Θεν, τότε ἡ ἀγάπη μας εναι μεγάλη πρς Ατόν».

Ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ θὰ σώση τὴν Ἑλλάδα

Ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ θὰ σώση τὴν Ἑλλάδα
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Ο ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ καί ἐπιπόλαιος λόγος καθημερινά καταπονεῖ τούς Ἕλληνες, παράλληλα μέ τή φοβερή οἰκονομική κρίση. Ἡ τηλεόραση, τό ραδιόφωνο καί οἱ ἐφημερίδες φιλοξενοῦν ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἀναλύουν καί «λύνουν» ὅλοι τά προβλήματα τῆς πατρίδας μας. Στή θεωρία πᾶμε καλά! Ὅλοι ἔχουν στό νοῦ τους τή λύση γιά τό κάθε πρόβλημα καί τή διατυπώνουν μέ μεγάλη εὐκολία, ἀλλά καί προθυμία, προκειμένου νά προβληθοῦν στό λαό καί νά ἀποσπάσουν στήν κατάλληλη στιγμή τήν ψῆφο του. Κανένας ἀπό τούς μονολογοῦντες, ἀλλά καί τούς συνομιλοῦντες, δέν δηλώνει ἀδυναμία στό νά βρεῖ κάποια λύση. Ὅλοι τά ξέρουν ὅλα! Ὅλοι εἶναι κατάλληλοι γιά ὅλα! Ὅλοι μποροῦν νά «σώσουν» τή χώρα! Μάταια κοπιάζω πολλές φορές νά καταγράψω καί νά καταμετρήσω τίς λύσεις πού προτείνουν. Γιά κάθε πρόβλημα ἔχουμε πολλές λύσεις, ἐνῶ μία εἶναι ἡ ἄριστη λύση.

Δεσμὰ δουλείας εἰς Ἐπισκόπους καὶ κληρικούς

Δεσμὰ δουλείας εἰς Ἐπισκόπους καὶ κληρικούς
Το πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΑΔΙΑΚΟΠΟΙ εἶναι οἱ ἀγῶνες τοῦ λαοῦ μας γιά τήν ἀπόκτηση τῆς ἐλευθερίας του καί τή διαφύλαξή της. Οἱ σελίδες τῆς ἱστορίας σ᾿ αὐτούς ἀναφέρονται καί οἱ πρωταγωνιστές ἐπαινοῦνται ὡς ἐθνικοί ἥρωες. Ἀγῶνες γιά τήν πνευματική ἐλευθερία γίνονται καί στό ἱερό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ἀπό μερικούς δυνατούς καί ἐνάρετους κληρικούς, οἱ ὁποῖοι βλέπουν τά κακῶς κείμενα στήν Ἐκκλησία καί τά ζιζάνια νά πνίγουν τόν καλό σπόρο στόν ἀγρό της καί προσπαθοῦν νά ἀλλάξουν τά πράγματα, χωρίς νά συμβιβάζονται μέ τους ἰσχυρούς ἐκκλησιαστικούς ἄρχοντες, οἱ ὁποῖοι ἀδιαφοροῦν προκλητικά.

Ἡ θεοπειθὴς προσευχή

θεοπειθς προσευχή
Το πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ χριστιανοί δν ασθάνονται τν νάγκη ν προσευχηθον. Τος πορροφον ο βιοτικές μέριμνες κα λεύθερος χρόνος, ταν πάρχει, δν φιερώνεται στ Θεό. Τ πράγματα λλάζουν, ταν ντιμετωπίζουν προβλήματα, τ ποα δν μπορον ν λύσουν μόνοι τους. Τότε θυμονται τ Θεό κα προσπαθον ν πετύχουν τ λύση τους μέσ τς προσευχς. Μ φόβο κα γωνία καταφεύγουν στ Θεό, χωρίς στόσο ν εναι προετοιμασμένοι πνευματικά.
ποτελεσματικότητα τς προσευχς δν εναι πάντα δεδομένη. Τς περισσότερες φορές ο νθρωποι προσεχονται πιεζόμενοι κα κυριευμένοι πό γχος. Πίεση πό τ δύσκολα προβλήματα κα γχος πό τν κβασή τους. πίσης δν χουν κα τς ναγκαες προϋποθέσεις, γι ν εοδωθε προσευχή τους, τν ποία βλέπουν ς μαγικό τρόπο, γι ν πετύχουν κενο πο μ νθρωπίνους τρόπους δν μπόρεσαν ν πετύχουν.

Τὸ ἐξοργιστικὸν ἐφεύρημα

Τ ξοργιστικν φεύρημα
Το πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΕΙΝΑΙ μερικά θέματα στ χρο τν αρετικν τόσο παράλογα κα διαστροφικά, πο νας νθρωπος μ κοινό νο δυσκολεύεται ν τ δεχτε. Κα μως γι᾿ ατά πιστρατεύονται φημισμένοι θεολόγοι ν ποδείξουν τι λύκος εναι ρνί! Γίνονται συνέδρια, γράφονται βιβλία κα συγκαλονται σύνοδοι, γι ν μιλήσουν κα ν ποφασίσουν σχετικά καλύτερα ν στηρίξουν μ«θεολογικά» πιχειρήματα αρετικές διδασκαλίες. Κα μέσα σατή τν χαρη ματαιοπονία μπαίνουν κα μερικοί κπρόσωποι τς ρθοδοξίας, κατά κόσμον σοφοί κα κατά Θεόν σοφοι, κα συνδιαλέγονται πάνω σ θέματα πο καταφανς στηρίζονται σ αρετικά δόγματα.
να τέτοιο θέμα εναι κα τ λάθητο το Πάπα, τ ποο κατά τν είμνηστο Φώτη Κόντογλου πρόκειται γι «μωρό κα ξοργιστικό φεύρημα, πο εναι κορωνίδα πάνω π᾿ λες τς νοησίες πο εχε τν διαντροπιά ν διακηρύξει Παπισμός».

Δίβουλοι καὶ ἀναποφάσιστοι

Δίβουλοι καὶ ἀναποφάσιστοι
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΕΙΝΑΙ κουραστικό καί ἀπογοητευτικό νά θέλεις νά συνεννοηθεῖς μέ ἕνα δίβουλο καί ἀναποφάσιστο, γιατί δέν γνωρίζεις τί θέλει καί τί ἐπιδιώκει. Μέ τή φαντασία του περιπλέκει τά πράγματα, κάνει καί τά ἁπλά σύνθετα καί τά σύνθετα συνθετότερα, Ἔτσι δημιουργεῖ ἀδιέξοδα καί συχνά ζητάει τή γνώμη κάποιου ἄλλου, χωρίς ὅμως νά θέλει ἤ νά μπορεῖ νά τή δεχτεῖ. Γι᾿ αὐτό μάταια κοπιάζει κανείς μαζί του. Τήν ἴδια κατάσταση ἀντιμετωπίζουμε καί στήν πνευματική ζωή πολλῶν. Δέν προοδεύουν στόν πόλεμο κατά τῆς ἁμαρτίας καί τῶν παθῶν καί δέν μποροῦν νά ἀνεβοῦν καμία βαθμίδα στήν κλίμακα τῶν ἀρετῶν.

Πίστις: Ἡ μεγάλη δύναμις τῆς ψυχῆς

Γέρων Γερμανός Σταυροβουνιώτης
Πίστις: Ἡ μεγάλη δύναμις τῆς ψυχῆς
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Η ΠΙΣΤΗ στό Χριστό, ἡ μεγάλη καί σταθερή, δίνει στόν ἄνθρωπο τήν αἴσθηση τῆς διαρκοῦς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ δίπλα του, γεγονός πού τόν εἰρηνεύει ἐσωτερικά καί τόν χαροποιεῖ. Νιώθει τό Χριστό ἀχώριστο συνοδοιπόρο του. Ὅπου καί ἄν βρίσκεται, εἶναι κοντά του, γι᾿ αὐτό κάνει θερμότερη προσευχή καί μπορεῖ νά ξεπερνάει τά ἐμπόδια τῆς ζωῆς, νά μένει ἀνεπηρέαστος ἀπό τούς πειρασμούς καί νά διώχνει ἀπό τήν ψυχή του τούς διάφορους φόβους.

Ἡ πρὸς τὸν Χριστὸν ἀγάπη

Γέρων Γερμανός Σταυροβουνιώτης
Ἡ πρὸς τὸν Χριστὸν ἀγάπη
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΓΙΑ ΝΑ ἀγαπήσουμε τόν Χριστό χρειάζεται μία ἀναγκαία προϋπόθεση, τήν ὁποία δυστυχῶς οἱ περισσότεροι χριστιανοί ἀγνοοῦν καί γι᾿ αὐτό εἶναι μακριά του. Ὁ Γέροντας Γερμανός ὁ Σταυροβουνιώτης ἔλεγε ὅτι «πρέπει πρῶτα νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὅλα τά γήϊνα εἶναι πρόσκαιρα καί μάταια καί σέ κανένα ἀπό αὐτά νά μή προσκολληθοῦμε». Μέ ἄλλα λόγια ἡ καρδιά μας πρέπει νά εἶναι ἀνοιγμένη πρός τόν Κύριο, πού σημαίνει θερμή προσευχή καί συνεπής τήρηση τῶν ἐντολῶν του. Ὁ ἄνθρωπος δέν πρέπει νά ἀπορροφᾶται ἀπό τά βιοτικά καί νά μή ἀπομακρύνεται ἀπό τό ἕνα καί σωτηριῶδες πού εἶναι ἡ ὁλόθερμη καί ὁλοκληρωτική ἀγάπη πρός τόν Χριστό.

Ἕνα ἄλυτον πρόβλημα

Ἕνα ἄλυτον πρόβλημα
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΣΤΙΣ ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ καί ὀρεινές περιοχές τῆς Πατρίδας μας οἱ ἱερεῖς εἶναι ἐλάχιστοι καί δέν μποροῦν νά καλύψουν ἐπαρκῶς ὅλες τίς θρησκευτικές ἀνάγκες τῶν κατοίκων τῶν χωριῶν. Ἰδιαίτερα τό καλοκαίρι ζητοῦν νά ἔχουν ἱερέα στίς μεγάλες γιορτές, ἀλλά καί γιά νά «ἀνοίξουν» τά ἐξωκκλήσια τους. Ἐκ πρώτης ὄψεως ἡ ἐπιθυμία τῶν ἀνθρώπων νά ἔχουν ἱερεῖς εἶναι καλή καί παρήγορη. Δείχνει ὅτι εἶναι συνδεδεμένοι μέ τήν Ἐκκλησία καί θέλουν νά διατηρήσουν τήν παράδοση.

Λείπει ἡ ἀξιοπρέπεια

Λείπει ἡ ἀξιοπρέπεια
Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση
Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ πρέπει νὰ κοσμεῖ τοὺς χριστιανούς. Θὰ ἔλεγα ὅτι εἶναι μία ἀπόδειξη τῆς πνευματικότητάς τους. Ἀξιοπρέπεια σὲ ὅλα. Καὶ στὰ μικρὰ καὶ στὰ μεγάλα. Ἀξιοπρέπεια πάντοτε. Ὅταν χάνεται ἡ ἀξιοπρέπεια, πρέπει νὰ ἀνησυχοῦμε.
Ἡ ἀξιοπρέπεια πρωτίστως πρέπει νὰ ὑπάρχει στοὺς κληρικούς. Πολλοὶ χρησιμοποιοῦν τὴ λέξη καὶ ἀγνοοῦν τὸ περιεχόμενό της. Πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι εἶναι μία συμπεριφορά, ἰδίως σὲ δύσκολες στιγμές, μὲ σεβασμὸ στὸν ἑαυτό τους καὶ στοὺς ἄλλους, χωρὶς ἀπρέπειες και μικρότητες.

Συμπροσευχὴ εἰς τοὺς κήπους τοῦ Βατικανοῦ

Συμπροσευχὴ εἰς τοὺς κήπους τοῦ Βατικανοῦ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ οἱ προκλητικὲς συμπροσευχὲς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου μὲ τὸν αἱρετικὸ Πάπα καὶ τοὺς ἀλλόθρησκους. Τελευταῖα τὸν εἴδαμε στοὺς κήπους τοῦ Βατικανοῦ νὰ συμπροσεύχεται μὲ τὸν Πάπα, τὸν ἡγέτη τῶν χριστοκτόνων Ἑβραίων καὶ τὸν ἡγέτη τῶν μουσουλμάνων Παλαιστινίων γιὰ τὴν εἰρήνη στὴ Μέση Ἀνατολή!
Ὁ Παναγιώτατος ἔχει τὴν ψευδαίσθηση ὅτι ἡ προσευχή του εἰσακούεται ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ὅταν παραβαίνει τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες μὲ τὶς συμπροσευχές του καὶ ὑπηρετεῖ πολιτικὲς σκοπιμότητες. Ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι προκαλεῖ τὸν Θεὸ καὶ ἡ προσευχὴ του θάβεται στὸ χῶμα τῆς ἀνθρώπινης ματαιοδοξίας.

Προσοχὴ εἰς τὰς ἐπιλογάς

Προσοχὴ εἰς τὰς ἐπιλογάς
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ χριστιανοι ἔχουν εὐαισθησία στὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ συχνὰ ἀναφέρονται στὴν συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας στοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδας καὶ τὴν ὑπεράσπισή της. Συμμετέχουν σὲ ὅλες τὶς σχετικὲς ἐκδηλώσεις, σεβόμενοι τὴν ἱστορία, τοὺς νόμους καὶ τὴν ἐθνικὴ παιδεία. Ὅλα αὐτὰ προφανῶς εἶναι ὀρθά. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἕνας κίνδυνος, ὅταν ἐμφανίζονται κόμματα στὴν πολιτικὴ ζωή τῆς Πατρίδας, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται μὲ ζῆλο στὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐπηρεάσουν τοὺς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ψῆφο τους, χωρὶς ὡστόσο τὰ μέλη τους νὰ τηροῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ νὰ σέβονται τὶς παραδόσεις. Τὰ ὅσα δηλώνουν γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα δὲν προϋποθέτουν καὶ πίστη στὸν Θεό. Καὶ αὐτὸ εἶναι, ποὺ πρέπει νὰ κάνει τοὺς χριστιανοὺς πολὺ διστακτικοὺς στὸ νὰ ἀκολουθοῦν τὰ κόμματα αὐτὰ καὶ νὰ ἐμπιστεύονται τὴν ψῆφο τους. Νὰ ἀποφεύγουν αὐτὲς τὶς παγίδες καὶ νὰ ἔχουν γνώση τοῦ τί συμβαίνει.

Ὁ θρησκευτικὸς τουρισμός

Ὁ θρησκευτικὸς τουρισμός
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΠΟΛΥΣ λόγος γίνεται τελευταῖα ἀπὸ τοὺς ἁρμόδιους ὑπουργοὺς ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑπεύθυνους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸν θρησκευτικὸ τουρισμό, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἰσχυρίζονται, πρέπει νὰ ἀναπτυχθεῖ περισσότερο προκειμένου νὰ αὐξηθοῦν οἱ προσκυνητὲς καὶ ἐπισκέπτες στὰ ἐκκλησιαστικὰ μνημεῖα τῆς Πατρίδας μας. Καὶ κατ᾽ ἐπέκταση νὰ αὐξηθοῦν τὰ οἰκονομικὰ ὀφέλη. Μάλιστα μερικοὶ προοδευτικοὶ καὶ κοσμικόφρονες Μητροπολίτες εἶναι πρόθυμοι νὰ δεχτοῦν καὶ ἀλλοδαποὺς Ὀρθοδόξους μοναχοὺς σὲ διάφορα μοναστήρια τῶν περιφερειῶν τους, γιὰ νὰ γίνουν στὴ συνέχεια προορισμοὶ τῶν ὁμόδοξων τουριστῶν ἀπὸ ἄλλες χῶρες.
Ὅμως διερωτᾶται κανείς. Εἶναι ἆραγε ἡ ἀνάπτυξη τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ κάτι, ποὺ πρέπει νὰ ἀφήνει ἀδιάφορη τὴν Ἐκκλησία;

Ὁ μέγας ὑποκριτής

 μέγας ποκριτής
Το πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ εναι τι ο αρετικο πιλέγουν τν ποκρισία προκειμένου ν πηρεάζουν εκολώτερα τος καλοπροαίρετους κα γαθούς. Μ τ διαφορετικό τους πρόσωπο μφανίζουν τ μαρο ς σπρο κα προσπαθον ν σπείρουν τ σπόρο τς πώλειας στς ψυχς τν νθρώπων.

Ἀκαδημαϊκὰ ζιζάνια

Ἀκαδημαϊκὰ ζιζάνια
Toῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Μητροπόλεως Δημητριάδος πολλὲς φορὲς προκαλεῖ μὲ τὶς ριζοσπαστικές της πρωτοβουλίες. Ἀποτελεῖ τὸ δημόσιο καὶ ἐπίσημο βῆμα τῶν οἰκουμενιστῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ ἔχει βαλθεῖ νὰ γκρεμίσει κάθετι, ποὺ ἐμποδίζει τὴ δράση τους. Ἡ ἐν λόγῳ Ἀκαδημία θέλει νὰ ἀνοίξει νέους ὁρίζοντες, νὰ ἀπελευθερώσει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπὸ τὰ πατερικὰ τείχη καὶ νὰ ἀκολουθήσει τὴ μεταπατερικὴ ὁδό, χωρὶς ὁδοδεῖκτες.

Ἀντίστασις εἰς τοὺς Οἰκουμενιστάς

Ἀντίστασις εἰς τοὺς Οἰκουμενιστάς
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ μας, ὅπου σχεδὸν ὅλα ἔχουν χάσει τὴν ἱερότητά τους καὶ μεταβάλλονται μὲ μεγάλη εὐκολία, γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν ἐφήμερες πολιτικὲς σκοπιμότητες, εἶναι ἀνάγκη οἱ συνειδητοὶ Ὀρθόδοξοι νὰ ἀγρυπνοῦν στὰ θέματα τῆς πίστεως καὶ νὰ ἀρνοῦνται κάθε ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἑτερόδοξους. Νὰ ὑψώνουν φωνὴ διαμαρτυρίας καὶ νὰ διατυπώνουν τὴν ἄποψή τους, χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν ὅτι ἐνδεχομένως ἡ στάση τους αὐτὴ θὰ ἐνοχλήσει τοὺς μεγαλόσχημους οἰκουμενιστές.

«Ἄς γίνουν ἐξωμόται!»

«Ἄς γίνουν ἐξωμόται!»
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΣΥΧΝΑ τὰ μέσα ἐνημέρωσης προβάλλουν διάφορες ἐκδηλώσεις τοῦ αἱρετικοῦ Πάπα καὶ βγάζουν ἐσφαλμένα συμπεράσματα, γιατὶ παρασύρονται ἀπὸ τὴν ὑποκρισία καὶ δολιότητά του. Τὸν βλέπουν ὡς ἀρχηγὸ τοῦ κρατιδίου τοῦ Βατικανοῦ ἀλλὰ καὶ ὡς ἡγέτη ἑκατομμυρίων χριστιανῶν σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ποὺ ἔχει μεγάλη πολιτικὴ δύναμη, στὴν ὁποία, ἀλίμονο, στρέφουν τὴν προσοχή τους καὶ πολλοὶ Ὀρθόδοξοι ἡγέτες, ποὺ ἀντιμετωπίζουν πολλὰ προβλήματα καὶ ἐλπίζουν στὴ βοήθειά του, ἡ ὁποία ποτὲ δὲν ἔρχεται.

Τὸ μεγάλο ἁμάρτημα τῶν οἰκουμενιστῶν

Τ μεγάλο μάρτημα τν οκουμενιστν
Το πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΟΙ ΚΟΣΜΙΚΟΙ ἄνθρωποι κάθε φορά, ποὺ γίνεται δημόσιος λόγος γιὰ τὴ δραστηριότητα τῶν οἰκουμενιστῶν προκειμένου νὰ ἑνωθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι, οἱ Παπικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες, συμφωνοῦν καὶ μάλιστα ἐπικαλοῦνται καὶ τὴν ἀγάπη, ποὺ δίδαξε ὁ Χριστός. Πρόκειται προφανῶς γιὰ πλάνη, τὴν ὁποία ἔντεχνα καλλιεργοῦν διάφοροι ἐκκλησιαστικοὶ καὶ πολιτικοὶ παράγοντες.
Γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως κανένας δὲν διαφωνεῖ.

Ἀδικαιολόγητος ἄγνοια

Σταχυολογήματα ἀπό τό κείμενο «Δήλωση Ἑνότητας» τῆς 10ης Συνέλευσης τοῦ Π.Σ.Ε. στό Πουσάν Ἀδικαιολόγητος ἄγνοια
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Στοὺς κύκλους τῶν σοφῶν οἰκουμενιστῶν παρατηροῦνται μερικὰ φαιδρὰ καὶ ἀπίστευτα πράγματα. Λὲς καὶ δὲν γνωρίζουν τὸ ἀλφάβητο τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας. Τονίζουν καὶ ξανατονίζουν ὅτι οἱ Παπικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες ἀποτελοῦν ξεχωριστὲς «ἐκκλησίες» καὶ δὲν εἶναι αἱρετικοί. Ἐὰν ὅμως συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατὶ διαλέγονται μαζί τους; Ποιὸ εἶναι τὸ ἀντικείμενο καὶ ποιὸς εἶναι ὁ σκοπός; Μήπως ἡ προσπάθειά τους εἶναι γιὰ ἀσήμαντα καὶ ἐπουσιώδη θέματα, μιὰ καὶ δὲν βλέπουν τὶς μεγάλες δογματικὲς διαφορές; Ἀλλὰ γιὰ τὰ ἀσήμαντα τόσος θόρυβος, τόσος κόπος καὶ τόσα ἔξοδα; Δὲν εἶναι παιδαριῶδες αὐτό;

Τὰ δόγματα καὶ αἱ παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας

Τ δόγματα κα α παραδόσεις τς κκλησίας
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΠΟΛΛΕΣ φορὲς παρατηροῦμε στὴν Ἐκκλησία φαινόμενα ἀποκαρδιωτικά, τὰ ὁποῖα θὰ ἀποφεύγονταν ἐὰν οἱ πρωταγωνιστές τους (συνήθως μεγαλόσχημοι κληρικοί) σέβονταν τὶς παραδόσεις καὶ εἶχαν εὐαισθησία ἀπέναντι στὰ ἀπὸ αἰῶνες καθιερωμένα.
Δυστυχῶς, τὸ κοσμικὸ φρόνημα καὶ ἡ ἀδιάκοπη τάση ἐκσυγχρονισμοῦ εἶναι οἱ κύριες αἰτίες τῆς κακοδαιμονίας. Κληρικοὶ ποὺ δὲν ἔζησαν μέσα στὴν παράδοση, ἀλλὰ μετὰ τὴ χειροτονία τους ἀναγκάστηκαν νὰ τὴν ἀκολουθήσουν, τηρώντας τοὺς ἐξωτερικοὺς τύπους, νιώθουν ἄβολα καὶ ἐπιδιώκουν ἀλλαγές, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι κάτι καλύτερο θὰ προκύψει στοὺς ἴδιους καὶ στὸ ποίμνιό τους. Περιφρονώντας τὸ ζωογόνο πνεῦμα τῆς παράδοσης, προτείνουν ἀλλαγές, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ὡς συνέχειά της καὶ ἐμπλουτισμός της, ἀφοῦ στὴν πραγματικότητα ἀνατρέπουν τὰ πάντα καὶ κατεδαφίζουν ἐκεῖνα, ποὺ χτίστηκαν ἀπὸ ἐνάρετους κληρικοὺς καὶ μοναχούς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά τους στραμμένα στὴν αἰώνια βασιλεία καὶ ὄχι στὴν παροῦσα ζωή.

Οἱ φύλακες δὲν ἔχουν γνῶσιν!

Πρωτοπρ. Δημήτριος Στανιλοάε
Οἱ φύλακες δὲν ἔχουν γνῶσιν!
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Πόσοι χριστιανοὶ χαίρονται ποὺ εἶναι Ὀρθόδοξοι καὶ δοξολογοῦν γι᾽ αὐτὸ τὸ Θεό; Πόσοι ἔχουν γευθεῖ τοὺς πνευματικοὺς καρποὺς τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς; Πόσοι ἀρνοῦνται τὶς οἰκουμενιστικὲς θεωρίες τῶν μεγαλόσχημων κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι νομίζουν ὅτι ἡ ὑπόθεση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀποκλειστικὰ δική τους καὶ οἱ πιστοί, τὸ ἀνώνυμο πλῆθος, πρέπει νὰ ὑπακούει, γιατὶ ἔχουν γνῶσιν οἱ φύλακες, ὅπως ψευδῶς ἰσχυρίζονται, τὴν ὥρα ποὺ τοὺς βλέπουμε νὰ ἔχουν νυστάξει στὴ βίγλα τους, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ παρατηροῦν καὶ νὰ ἐλέγχουν τὶς κινήσεις τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστεως, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλοι ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ ἐνημερώνουν σχετικὰ τοὺς πιστούς;
Στὰ ἐρωτήματα ποὺ ἀνέφερα εὔκολα μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι δὲν εἶναι πολλοὶ οἱ ὄντως Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἐννοῶ τοὺς ἄγρυπνους καὶ ἀγωνιζόμενους. Ὑπάρχει, ὡστόσο, καλὴ προαίρεση σὲ πολλούς, ἀρκεῖ νὰ ἐπισημανθεῖ ὁ μέγιστος κίνδυνος ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία νὰ θεωρηθεῖ μία ἀπὸ τὶς πολλὲς «ἐκκλησίες», ποὺ ὑπάρχουν καὶ τότε ἡ πτώση θὰ εἶναι μεγάλη.

Ἀλήθεια καὶ ψεῦδος

Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός
λήθεια κα ψεδος
Το πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΕΙΝΑΙ ρετ ν μπορε κανες ν μιλάει γι τν λήθεια τν πραγμάτων κα διαιτέρως τς πίστεως, χωρς ν καλύπτει πτυχές της. Ν μιλάει γι τν λήθεια, διαφορώντας γι τυχν ντιδράσεις κα ν ρνεται τ ψεδος προκειμένου ν οκονομήσει διάφορες καταστάσεις κα ν ποφύγει ξύτητες.
Ο περισσότεροι νθρωποι, πο κατέχουν κάποια θέση, συχν πιλέγουν τ συμβιβασμ μεταξ λήθειας κα ψεύδους, δημιουργώντας σοβαρ προβλήματα. Τ φαινόμενο δν εναι σπάνιο κα στν κκλησία. προσπάθεια ν μβλύνονται ο ντιθέσεις κα ν ποφεύγονται ο ντιδράσεις, δηγε τος κληρικούς, δίως τος μεγαλόσχημους, σ παράδεκτους συμβιβασμούς. μως μ τν τρόπο ατ δν λύνονται τ προβλήματα κα ο δυσάρεστες καταστάσεις συνεχίζουν ν πάρχουν, κόμα κα σ πνευματικ θέματα.
πέρμαχος τς λήθειας μένει νεπηρέαστος π πιέσεις, πειλές, λλ κα δρα πο το προσφέρουν ο πονηρο νθρωποι το ψεύδους. Ατ σχύει κα γι τ μεγάλα θέματα κα γι τ μικρά. Γνωρίζει τι λόγος του εναι καθαρός, πλός, σαφς κα δν χωράει κανένας συμβιβασμς κα κανένας περιορισμς τς λήθειας.